Cancer – en svår sjukdom

Det finns många olika sorters cancer och tyvärr är det många som drabbas, både unga och äldre. Några av de vanligare cancerformerna är bröstcancer, prostatacancer, hudcancer och blodcancer. Många som drabbas av cancer kan bli helt friska särskilt om sjukdomen hittas snabbt. Många kvinnor som får bröstcancer kan exempelvis botas genom att man opererar bort tumören i bröstet eller i vissa fall även tar bort hela bröstet. Cancertumörer som är elakartade däremot kan vara svårare att ta bort eftersom de kan ha spridits till andra delar i kroppen där det inte är lika lätt att operera bort. Varje dag får kvinnor ett besked som de inte vill ha om att de fått bröstcancer. För att förhindra att fler får sjukdomen kallas kvinnor till mammografi.

Beroende på vilken cancer man drabbas av finns olika behandlingar att få. En vanlig behandling är cytostatika, som tidigare kallades för cellgift. Behandling används för att döda cancercellerna. Eftersom kroppen kan ta mycket skada av cytostatika görs alltid en noggrann bedömning av läkaren för att se om det finns något annat alternativ. Strålbehandling är också vanligt vid cancer och fungerar som så att man ger strålning på det ställe där cancertumören sitter. Ibland går det att operera bort cancer, exempelvis vid vissa fall av prostata- eller bröstcancer.

Stöd vid cancer av samhället

Det är naturligtvis alltid olyckligt och hemskt att få ett besked om cancer. Att få ett bra stöd av vänner och familj är viktigt och kan göra mycket för den drabbade. Att själv vara anhörig till någon som får cancer är såklart också sorgligt men att ändå kunna ge stöd och finnas där är viktigt. Att aktivera sig genom att vistas ute i naturen, ägna sig åt kreativt skapande eller andra rofyllda aktiviteter är ofta att rekommendera, förutsatt att det inte är för ansträngande givetvis.

För att kunna ge ett bra stöd och för att som närstående själv förstå situationen kan det hjälpa mycket att läsa på om sjukdomen. Det finns bra information både på sjukhus och på internet. Ett sätt att visa stöd på kan vara att avboka saker för att finnas med vid läkarkontroller och liknande. Den som drabbas av cancer kan ofta känna sig ensam i sjukdomen och därför är närhet, stöd och kärlek viktigt.

Cancer är ett svårt besked men många kan idag bli friska